dinsdag 15 november 2011

Dag 5, 9 november 2011, digitale schoolborden

Van te voren was er weer een stevig pakket leesvoer om je te kunnen verdiepen in het onderwerp. Met name het onderzoeksrapport van Lynn Voogt was wel interessant om te lezen.

De dag was weer in Den Hag bij AB-ZHW en werd verzorgd door Annelies en Koos.
Na een duidelijk inleidend deel van Annelies hield Koos een prachtige, voor sommigen wat té flitsende, presentatie over specialisatie smartborden.


Twee belangrijke begrippen uit de presentatie: bij intentioneel gebruik is de leerling actief bezig met het materiaal.

Via de ontwikkelfases van Beauchamp waarbij je groeit naar "samenwerkend gebruiker kwamen we uit op het onderzoek van Fisser en Nijhuis waarin "fasering gebruik digiborden" bekeken is. Hierbij werden ict-vaardigheden en presentatievaardigheden mbv digiborden onderzocht en van instumenteel naar intentioneel  opgebouwd.
Na deze presentatie gingen we zelf aan de slag door een half uurtje inspiratie op te doen bij het bekijken van verschillende sites.
Hierna werd er in groepjes van vier personen met behulp van een place-mate en aantal filmpjes bekeken. De opdracht was te kijken naar de rollen van leerling en leerkracht. Hierna volgde een terugkoppeling naar de groep. Erg leuk!

En daar was weer de heerlijke lunch!

De middag bestond voor het grootste deel uit het maken van twee lessen met gebruik digibord. Uiteraard gebruikmakend van het TPACT-model.  Een les met een nadrukkelijke rol voor de leerkracht en een les met de nadrukkelijke rol voor de leerling.


Samen met Ludo brainstormden we over metriek stelsel: meten met een referentie.  Dat viel niet helemaal mee: het opstarten is erg lastig! Al denkend kwamen we op onderstaande mindmap:


Naar aanleiding van deze mindmap maakten we twee lessen, tenminste dat was de bedoeling. De les waar de leerling al handelend en presenterend werkte lukte aardig. De les waarbij de leerkracht centraal stond vonden we lastiger.

Hierna sloot Annelies de dag af met een kort praatje over het fenomeen Masterpiece.

En weer een leerzame dag!

zondag 6 november 2011

Dag 4, 2 november 2011De dag begonnen we , toen ook de mensen met de eigenwijze buschauffeur binnen waren, met de module Coaching door Annelies.
Een paar hartstikke leuke doe-activiteiten maakte duidelijk wat objectief waarnemen is: zonder spreken in volgorde van lengte, leeftijd, aantal jaren werkzaam op school, aantal jaren coach. Eye-openend!

D.m.v. stemkastjesgebruik (was de bedoeling gaven we op een aantal stellingen onze ideeën prijs over caching en hoe we dat zien.


We spraken over een aantal leerstijlen en de leerhulp hierbij.
Bijvoorbeeld: de teamrollen van Belbin en het leermodel van Kolb.Het onderdeel Luisteren, Samenvatten en Doorvragen (LSD) was hartstikke interessant én leerzaam!
Dit werd door Annelies door een doe-activiteit in de kantine (met de ogen dicht papier scheuropdrachten  uitvoeren) als leuke binnenkomer geïntroduceerd.
Ook werd iemand door ieder om de beurt bevraagd, waarna de volgende moest samenvatten en weer een nieuwe vraag stellen.

Een hilarisch filmpje introduceerde het onderdeel Werken met feedback.


Met de checklist: "confronterend coachen" in de hand gingen we in drietallen uiteen om in een rollenspel moeilijke coachinggespekken te oefenen: echt hartstikke leerzaam!

Na de overheerlijke lunch ging Koos verder met "Leiding geven aan veranderingen."
Koos startte met een hele mooie presentatie over "Sturing geven aan veranderingen." 
In zijn uiteenzetting kwam naar voren dat het systeem gebaseerd op het industrieel denken: ieder doet het zelfde zoals voorheen in de fabriek aan de lopende band, niet meer van deze onderwijstijd is.
Een van de onderzoeker die genoemd werd was Michael Fullan, een groot veranderingsspecialist. Hij is van mening dat als je veranderingen door wilt voeren je alle partijen nodig hebt.


Hierna was er een interessant stuk over het enorme nut van netwerken en netwerkleren.
De meerwaarde van netwerkleren is onder andere dat leren en sociale activiteit is en een proces is van verbindingen maken.


Hierna ging de groep uiteen in groepjes van vier om te praten over de ingebrachte veranderingenonderwerpen.

Het was een zeer leerzame dag.